16/11/2018 – 20:56
მთავარი Authors სტატიებიAdmin

Admin

1860 სტატიები 0 კომენტარები

0 2979

ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში კიდევ დაეცა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად, 14 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა 1,92 ლარად იქნება შესაძლებელი.

0 1515

მთლიანი საგარეო ვალის სტატისტიკა ჰარმონიზებულია საგადასახდელო ბალანსთან. იგი მოიცავს სახელმწიფო (სამთავრობო სექტორი, სახელმწიფო საწარმოები და ეროვნული ბანკი) და კერძო სექტორის (საბანკო და სხვა სექტორები) საგარეო ვალს. საგარეო ვალის სტატისტიკა წარმოებულია  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის, „საგარეო ვალის სტატისტიკა, სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის და მომხმარებლებისათვის” – 2003, შესაბამისად.

საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 13.1 მლრდ აშშ დოლარი (23.0 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტალის მშპ-ს 79.4 პროცენტია; აქედან, სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 5.3 მლრდ აშშ დოლარი (9.3 მლრდ ლარი), რაც მშპ-ს 32.0 პროცენტია, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალია 4.2 მლრდ აშშ დოლარი (7.3 მლრდ ლარი; მშპ-ს 25.1 პროცენტი), ეროვნული ბანკის ვალდებულებები – 262.3 მლნ აშშ დოლარი (459.6 მლნ ლარი; მშპ-ს 1.6 პროცენტი), ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ვალი – 874.3 მლნ აშშ დოლარი (1.5 მლრდ ლარი; მშპ-ს 5.3 პროცენტი). საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა შეადგინა 2.6 მლრდ აშშ დოლარი (4.6 მლრდ ლარი; მშპ-ს 16.0 პროცენტი), სხვა სექტორების საგარეო ვალმა – 3.4 მლრდ აშშ დოლარი (5.9 მლრდ ლარი; მშპ-ს 20.3 პროცენტი) და კომპანიათაშორისო ვალმა – 2.7 მლრდ აშშ დოლარი (4.8 მლრდ ლარი; მშპ-ს 16.4 პროცენტი). მთლიანი საგარეო ვალის 93.7 პროცენტი დენომინირებულია უცხოური ვალუტით.

2014 წლის მესამე კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 49.6 მლნ აშშ დოლარით (86.5 მლნ ლარით) შემცირდა, აქედან ვალი საკურსო ცვლილების გამო 199.2 მლნ აშშ დოლარით (347.6 მლნ ლარით) შემცირდა, ხოლო ფასის ცვლილებების გამო – 17.1 მლნ აშშ დოლარით (29.8 მლნ ლარით). ამავე კვარტალში ოპერაციული ცვლილებების გამო მთლიანი საგარეო ვალი 155.5 მლნ აშშ დოლარით (271.4 მლნ ლარით) გაიზარდა, ხოლო სხვა ცვლილებების გამო – 11.2 მლნ აშშ დოლარით (19.5 მლნ ლარით).

სამთავრობო სექტორის უცხოური ვალდებულებები საანგარიშო პერიოდში 7.0 მლნ აშშ დოლარით (12.3 მლნ ლარით) გაიზარდა. აქედან, ოპერაციული ცვლილებების  შედეგად ვალი  157.1 მლნ აშშ დოლარით (274.1 მლნ ლარით) გაიზარდა, ხოლო საკურსო და ფასის ცვლილებების გამო შესაბამისად 139.4 და 10.7 მლნ აშშ დოლარით (243.2 და 18.6 მლნ ლარით) შემცირდა.

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 26.0 მლნ აშშ დოლარით (45.4 მლნ ლარით) შემცირდა. აქედან ოპერაციული ცვლილებების გამო კლებამ 14.5 მლნ აშშ დოლარი (25.3 მლნ ლარი) შეადგინა, ხოლო საკურსო ცვლილებების გამო ეროვნული ბანკის საგარეო ვალდებულებები 11.5 მლნ აშშ დოლარით (20.1 მლნ ლარით) შემცირდა. ეროვნული ბანკის მთლიანმა ვალდებულებებმა 262.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. აქედან, 213.5 მლნ აშშ დოლარი განაწილებული ნასესხობის სპეციალური უფლებაა (ნსუ)1, რომელსაც არ აქვს დაფარვის ვადა და პრაქტიკულად, მისი გადახდის ვალდებულება არ დადგება, სანამ საქართველო იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი.

აღნიშნულ პერიოდში საბანკო სექტორის საგარეო ვალდებულებები 37.2 მლნ აშშ დოლარით (64.9 მლნ ლარით) გაიზარდა, აქედან 61.4 მლნ აშშ დოლარით (107.1 მლნ ლარი) ზრდა გამოწვეული იყო ოპერაციული ცვლილებების შედეგად. ხოლო საკურსო და ფასის ცვლილების გამო საბანკო სექტორის ვალდებულებები შესაბამისად 20.8 მლნ აშშ დოლარით და 3.4 მლნ აშშ დოლარით (36.4 და 5.9 მლნ ლარით ) შემცირდა.

სხვა სექტორების საგარეო ვალდებულებები 59.5 მლნ აშშ დოლარით (103.8 მლნ ლარით) შემცირდა. აქედან 67.5 მლნ აშშ დოლარით (117.9 მლნ ლარით) შემცირდა არასაფინანსო კორპორაციების საგარეო ვალდებულე­ბები, ხოლო არასაბანკო საფინანსო კორპორაციების საგარეო ვალდებულებების ზრდამ 8.1 მლნ აშშ დოლარი (14.1 მლნ ლარი) შეადგინა. სხვა სექტორების საგარეო ვალი ოპერაციული, საკურსო და  ფასის ცვლილებების გამო, შესაბამისად, 43.5, 16.5 და 3.1 მლნ აშშ დოლარით შემცირდა (75.9, 28.9 და 5.4 მლნ ლარი), ხოლო  სხვა ცვლილებების შედეგად 3.7 მლნ აშშ დოლარით  (6.4 მლნ ლარით) გაიზარდა. 

საანგარიშო პერიოდში, უცხოური კომპანიათაშორისი სესხები 8.3 მლნ აშშ დოლარით (14.5 მლნ ლარით) შემცირდა. აქედან საკურსო და ოპერაციული ცვლილებების შედეგად კლებამ, შესაბამისად, 10.9 და 4.9 მლნ აშშ დოლარი (19.1 და 8.6 მლნ ლარი) შეადგინა, ხოლო სხვა ცვლილებების შედეგად ზრდამ 7.5 მლნ აშშ დოლარი  (13.1  მლნ ლარი).

საანგარიშო პერიოდში უცხოური ვალუტით დენომინირებული საგარეო ვალდებულე­ბების მოცულობა 47.6 მლნ აშშ დოლარით (83.0 მლნ ლარით) შემცირდა და 12.3 მლრდ აშშ დოლარი (21.6 მლრდ ლარი) შეადგინა. ხოლო ეროვნული ვალუტით დენომინირებული ვალის მოცულობა 2.0 მლნ აშშ დოლარით (3.4 მლნ ლარით) შემცირდა და 827.3 მლნ აშშ დოლარი (1.4 მლრდ ლარი) შეადგინა.

საქართველოს წმინდა საგარეო ვალმა 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 8.2 მლრდ აშშ დოლარი (14.4 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც მშპ-ს 49.6 პროცენტია; აქედან,  წმინდა სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 3.1 მლრდ აშშ დოლარი (5.5 მლრდ ლარი; მშპ-ს 18.9 პროცენტი), ხოლო კერძო სექტორის წმინდა საგარეო ვალმა – 5.1 მლრდ აშშ დოლარი (8.9 მლრდ ლარი; მშპ-ს 30.7 პროცენტი).

 

დადგენილების გარეშე ჩხრეკა აღარ ჩატარდება,  გადაწყვეტილება ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე იქნა მიღებული.

პროექტის ინიციატორების თქმით, ცვლილება პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების გამო იყო აუცილებელი. კერძოდ, სისხლის სამართლის არსებული საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლით, პოლიციას და გამომძიებელს არ აქვს ვალდებულება, წინასწარ ჩხრეკისას ორდერი წარადგინოს, ამავე კოდექსის 120-ე მუხლი კი პირიქით, გამომძიებელს დადგენილების წარდგენას ავალდებულებს.

მანანა კობახიძე:

ეს საკითხი , ჩემი აზრით, ნამდვილად ტექნიკური ხასიათის იყო, მე მაინც ამ პოზიციაზე ვარ, რომ  2012  წლის ადეკვატურ ასახვას ემსახურებოდა სხვა ნორმაში. რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, დაინახეს საფრთხე, რომ ამას შეიძლება არასწორი გამოყენება შეიძლება ჰქონდეს პრაქტიკაში და პოლიციელმა არასწორი ზრახვებით დაარღვიოს ადამიანის უფლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს მოსაზრებები გავითვალისწინეთ. 

ეკა ბესელია:

ჩხრეკისა და ამოღების პროცედურები დარჩება იგივე, რაც არის მოქმედი რედაქციით, არ შევა ის ცვლილება, რომელიც იყო წარმოდგენილი. უფლებების დაცვის კუთხით დამატებითი განმარტებებიც გავაკეთეთ, მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენი მოქალაქეების უფლებები.

ეკა ფოფხაძე :

სადაო ამ კანონპროექტში იყო ჩხრეკისა და ამოღების შემთხვევაში, დადგენილების არსებობა არასებობის საკითხი და შემოთავაზებული ვერსიით გამოძიების დადგენილება, არ იქნებოდა სავალდებულო რაც მნიშვნელოვან პრობლემებს შექმნიდა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, საგამომძიებლო ორგანოების მხრიდან. მნიშვნელოვანია  ის საფრთხეები, რომელიც ჩვენ დღეს წარმოვადგინეთ და კომიტეტზე გავაჟღერეთ, გათვალისწინებული იქნა , როგორც კანონპროექტის ინიციატორების მხრიდან, ასევე ადამიანთა უფლებების დაცვის კომიტეტის მხრიდან.

ცვლილების შეტანას მხარი არ დაუჭირეს  „ნაციონალურმა მოძრაობამ”, „თავისუფალმა დემოკრატებმა” და „რესპუბლიკელებმა” მათ განაცხადეს, რომ ზეპირსიტყიერად  მოქალაქისთვის იმის განმარტება, რომ უნდა ჩატარდეს ჩხრეკა დამატებით პრობლემებს გამოიწვევს.

შეგახსენებთ, რომ კანონპროეტის  თანახმად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდოდა ცვლილება, რომლის თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის დროს სამართალდამცველებს ჩხრეკის ჩატარება ორდერის გარეშე შეეძლებოდათ. ასეთ დროს საკმარისი იქნებოდა გამომძიებელს მოქალაქისთვის ზეპირად განემარტა ჩხრეკისა და ნივთმტკიცების  ამოღების საფუძვლები.

პროექტის ავტორები არიან დეპუტატები: მანანა კობახიძე, დავით საგანელიძე, გედევან ფოფხაძე, ზვიად კვაჭანტირაძე და პაატა კიკნაველიძე .

 

მოამზადა:  მარიამ ქობულიამ

0 956

საქართველო დღეს სულ სხვა ქვეყანაა, ვიდრე ოცი ან თუნდაც ორი წლის წინ; ამ ტრანსფორმაციას კი საფუძვლად უდევს ღრმა და ყოვლისმომცველი რეფორმების პროგრამა, რომლის მიზანიცაა სანიმუშო მმართველობისა და ინსტიტუციური დემოკრატიის დამკვიდრება, – ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა „ევროპის განვითარების წლის” სპეციალური პანელის მონაწილეებს.
მთავრობის მეთაურმა იმ რეფორმებზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირისა და, ზოგადად, საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით განახორციელა.
„ჩვენ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები ელიტური კორუფციის, დაუსჯელობისა და მხოლოდ ერთეულთა სასარგებლოდ არსებული ეკონომიკის მოჯადოებული წრის გასარღვევად. საფუძველი ჩავუყარეთ ნამდვილ დემოკრატიას, რომლის მმართველობის სისტემაც უფრო ღია და გამჭვირვალეა, ხოლო ანგარიშვალდებულება გაზრდილია და დაცულია კანონის უზენაესობა. გავაძლიერეთ დემოკრატიული ინსტიტუტები და დავნერგეთ კონტროლისა და ბალანსის უფრო ქმედითი მექანიზმები. ჩვენი ახალი კონსტიტუციის თანახმად, აღმასრულებელი ხელისუფლება დეცენტრალიზებულია და გაზრდილია ანგარიშვალდებულება მმართველობის ყველა დონეზე.
საქართველოს ხელისუფლებამ აამოქმედა ადამიანის უფლებათა სტრატეგია; განამტკიცა კანონის უზენაესობა, რისთვისაც უზრუნველყო მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობა და ბრალდებულებისთვის მეტი უფლების ინსტიტუციონალიზაცია; წერტილი დაესვა ხელისუფლების წარმომადგენლების დაუსჯელობას, ასევე წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას ციხეებში, – ეს იმ მიღწევების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც პრემიერმა გამოსვლაში დეტალურად ისაუბრა.
მთავრობის მეთაურს ეამაყება, რომ საქართველო, რომელიც კორუმპირებული პოსტსაბჭოთა ქვეყანა იყო, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებულ სახელმწიფოდ გადაიქცა.

ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც ღია მმართველობის პარტნიორობის ღირებულებებისადმი ერთგულება გამოამჟღავნა.
ყველა რეფორმის მამოძრავებელი ძალა, პრემიერ-მინისტრის თქმით, არის საქართველოს სწრაფვა ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური სივრცისკენ, რაც აერთიანებს ქართველ ხალხს და მათ პოლიტიკურ წარმომადგენლებს.
მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს აქვს ამ პროცესის გაგრძელების ამბიცია და სურვილი, გახდეს რეგიონში ევროინტეგრაციის პროცესის ტრანსფორმაციის ძალის მაგალითი.

,,ეჭვი არ გვეპარება, რომ მომდევნო თვეებსა და წლებში ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით, რომელიც არის კიდეც საქართველოს ევროპეიზაციის გენერალური გეგმა, საბოლოოდ გარდაქმნის საქართველოს აბსოლუტურად სტაბილურ და ფუნქციონალურ, პლურალისტულ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, კონტროლისა და ბალანსის ეფექტიანი მექანიზმებითა და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტებით. გარდა ამისა, ეს პროცესი გზას გაუხსნის საქართველოს ეტაპობრივ ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდა ბაზარზე და გაზრდის ქვეყნის მომხიბვლელობას პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და ჩვენი მოქალაქეებისათვის პერსპექტივის გაჩენას”, -განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა იმ ნაბიჯებზეც, რომლებიც საქართველომ ათასწლეულის განვითარების მიზნების მისაღწევად გადადგა. მისი თქმით, საქართველო მხარს უჭერს მდგრადი განვითარების მიზნების ღია სამუშაო ჯგუფის ინიციატივას 17 ახალ მიზანთან დაკავშირებით და მზად არის გამოცდილების გაზიარებისთვის, თავისუფალი არჩევნების ჩატარების, კორუფციასთან ბრძოლის, უსაფრთხოების სექტორის რეფორმისა და იურიდიული დახმარების ჩათვლით.
პრემიერმა მიღწევებთან ერთად იმ გამოწვევებზეც ისაუბრა, რომლებიც ჯერ ისევ არსებობს.

„ჩვენი ქვეყნის მთავარი საზრუნავია ჩვენი ტერიტორიების 20 პროცენტის ოკუპაცია და მისგან მომდინარე პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ლტოლვილებთან. საქართველოს სურს, ჰქონდეს კარგი ურთიერთობები ყველა მეზობელთან, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ხარჯზე, რისთვისაც ჩვენ ამდენი ვიბრძოლეთ. ჩვენ გადავდგით მთელი რიგი კონსტრუქციული ნაბიჯებისა, რომლებიც მიმართულია რუსეთთან დაძაბულობის დეესკალაციისკენ, თუმცა, სამწუხაროდ, ჩვენს ძალისხმევას არ მოჰყვა თანამშრომლობის სულისკვეთებით გამსჭვალული პასუხი. ჩვენ განუხრელად მივყვებით შერიგებისა და მშვიდობიანი მეთოდებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრულად აღდგენის გზას, და მომავალშიც არ დავიშურებთ ძალ-ღონეს, რათა საქართველოს ყველა მოქალაქემ, მათ შორის ხელოვნური ბარიერის მიღმა მცხოვრებმა ჩვენმა აფხაზმა და ოსმა ძმებმა, მიიღონ მონაწილეობა ჩვენი საერთო მიზნების მიღწევაში – სიღარიბის აღმოფხვრასა და სტაბილურ განვითარებაში. ამისთვის ჩვენ შევქმნით ძლიერ სახელმწიფოს, რომელიც თანასწორად ეკუთვნის.

პოლიციას ჩხრეკისთვის ორდერი აღარ დასჭირდება,ცვლილება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შედის.ცვლილების თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩასატარებელ ჩხრეკა-ამოღებისას გამომძიებლის მიერ შესაბამისი დადგენილების გამოტანა საჭირო აღარ გახდება. ასეთ დროს საკმარისი იქნება გამომძიებელმა მოქალაქეს ზეპირად განუმარტოს ჩხრეკისა და ნივთმტკიცების ამოღების საფუძვლები.

კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი გედევან ფოფხაძე განმარტავს, რომ ცვლილებები აუცილებელია, რათა სამართალდამცველებს ოპერატიული ღონისძიებების დროს მუშაობა გაუმარტივდეთ.

„სამართალდამცველმა გამოძიების დროს არ უნდა იფიქროს რაღაც ცნობების შედგენაზე. მან ამ დროს საქმეზე უნდა იფიქროს და საქმე დროულად გახსნას,” – აცხადებს გედევან ფოფხაძე.

შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯვრის უღელტეხილიდან თოვლში ჩარჩენილო ორი ლატვიელი ტურისტი უვნებლად ჩამოიყვანეს.

შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯვრის უღელტეხილიდან თოვლში ჩარჩენილო ორი ლატვიელი ტურისტი უვნებლად ჩამოიყვანეს.
შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ „112″-ში შევიდა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, ჯვრის უღელტეხილზე დიდთოვლობის გამო ორი ლატვიელი ტურისტი ვერ ახერხებდა გამოსვლას და დახმარებას ითხოვდა.
ადგილზე დაუყოვნებლივ გაიგზავნა შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების სამმართველოს სამაშველო ჯგუფი. ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო დღის განმავლობაში მაშველები ტურისტების ადგილსამყოფელამდე მისვლას ვერ ახერხებდნენ. მაშველებს ტურისტებთან სატელეფონო კავშირი ჰქონდათ და ინფორმირებულები იყვნენ იმის შესახებ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო. ტურისტებს კარავი ჰქონდათ გაშლილი და სამაშველო ჯგუფს ელოდებოდნენ. დღის ბოლოს, შსს-ს მაშველებმა წარმატებით ჩატარებული სამაშველო ოპერაციის შედეგად ლატვიელი ტურისტები უსაფრთხო ადგილზე უვნებლად ჩამოიყვანეს.

0 3959

ბოლო რამდენიმე წელიწადის განმავლობაში, საქართველოს ბაზარზე საწვავის ფასმა სტაბილურად მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მიუხედავად იმისა,ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე რეკორდულად ეცემა, რატომ არ იკლებს ბენზინის ფასი საქართველოში მსოფლიო ბაზრის ადეკვატურად – ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი არ არსებობს. ,,შენი მედია გუნდი“ დაუკავშირდა მომხმარებელთა უფლებების დამცველს ბექა კემულარიას, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია , საქართველოში საწვავის ფასებს აპროტესტებს.

-რას გულისხმობთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაში, რა უფლებები გააჩნიათ და რა თვალსაზრისით ირღვევა დღეს მათი უფლებები ?

-ყველაფერს, რაშიც მომხმარებელთა უფლებები ირღვევა. საქართველოს კონკსტიტუციის 30-ე მუხლით მომხარებელი დაცულია, რასაც ვერ ვხედავთ. მაგალითად საწვავის ბაზარზე მოხმარებლების ძარცვა არის მსოფლიოში უპრეცედენტოდ მაღალ დონეზე, ასეთი ფასნამატით, როგორიც საქართველოშია, საწვავს არც ერთ ქვეყანაში არ ყიდიან.

-კონკრეტულად ვის აკისრებთ პასუხისმგებლობას არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით?

-საწვავის ბაზარზე დღეს არის 5 ოლიგოპოლისტი კომპანია. ბაზარზე დომინირებულ მდგომარეობას როგორ მიაღწიეს ყველას კარგად გვარხსოვს, როდესაც 2009 წელს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დაინტერესდა ამ ბიზნესით და როგორ ჩაიგდო ხელში ,,მაგნატი”, ,,სენტა“, ,,ეკო“ და სხვა ათეულობით წვრილი კომპანია. როდესაც წინა ხელისუფლების ხელშეწყობით ჩამოიშორეს კონკურენტები, დაიწყეს დომინირებული მდგომარების ბოროტატდ გამოყენება, რაც გამოიხატება შეთანხმებულად მაღალი ფასების დაწესებაში, რითაც ზარალდება მომხმარებელი.

-როგორ ჩაიგდო ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ზემოთ აღნიშნული მაგნატები?

-სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი გზებით, ადეიშვილისა და მერაბიშვილის დახმარებით.

-ძალიან ზოგადია ასეთი შეფასება, შეგიძლიათ მომიყვანოთ კონკრეტული ფაქტები ან არგუმენტები როგორ ხდებოდა ეს? მიგაჩნიათ , რომ ამ პერიოდში და ამ მიზეზების გამო დაირღვა მომხმარებელთა უფლებები?

-იმ პერიოდში დაირღვა სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და კონსტიტუცია. ახლა ირღვევა კონსტიტუცია და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონი. ,,სენტა“ როგორ ჩაიგდო ხელში, მოგიყვანთ მაგალითს. როგორც დაზარალებული აცხადებს, კეზერაშვილის კაბინეტში გადაწყდა ყველაფერი, ადეიშვილის და მერაბიშვილის ზედამხედველობით. 22 მილიონ ლარად გააყიდინეს კომპანია, მაგრამ ამ ფასად მხოლოდ ქონება შეიძინეს (აგს-ები და ბაზები). კომპანიას ვალდებულებების გასასტუმრებლად დასჭირდა 15 მილიონი ლარი. მფლობელებს დარჩათ 7 მილიონი, შემდეგ დაიჭირეს ეს პირები და საპროცესო შეთანხმებისთვის 5 მილიონი ლარი გადაარიცხიეს კურორტ “ახტალის” რეაბილიტაციისთვის, დარჩენილ 2 მილიონ ლარად აიძულეს შეეძინათ ახლაციხეში არსებული დანგრეული შენობა, რომელიც 800 ლარად იყო შეფასებული. ასეთი ფაქტები არაერთია და ყველა აქ რომ ჩამოვთვალოთ, ალბათ ათეულობით ტომი არ ეყოფა. ,,მაგნატის” შემთხვევასაც მოგიყვანთ, ადამიანი დაიჭირეს მიწის შეძენისთვის, თითქოს საკუთარი მიწა შეიძინა და საბაზროზე მეტი ფასი გადაიხადა. გამოკეტეს ციხეში ჯემალ ლეონიძე, კომპანიის მფლობელი და მაგნატი ხელში ჩაიგდეს ,,თი-ბი-სი“ ბანკის დახმარებით. ეს პიროვნება 2012 წელს პოლიტპატიმრის სტატუსით განთავისუფლდა ციხიდან.კომპანია “მაგნატის” ბაზაზეა გალფი შექმნილი.

-თქვენ აღნიშნეთ , რომ იმ პერიოდში დაირღვა სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და კონსტიტუცია. ახლა ირღვევა კონსტიტუცია და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონი, რაში მდგომარეობს გამოსავალი, ვინ არის პასუხისმგებელი არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით?

-საქართველოს მთავრობა და კონკურენციის სააგენტო.

-დღეს ვინ აკონტროლებს 5 ოლიგპოლისტ კომპანიას?

-დღეს ამ კომპანიების მფლობელები არიან ისევ ისინი, ვინც იყვნენ მანამდე. წილის გასხვისების შემთხვევაში მხოლოდ ,,გალფის“-გან გახდა ცნობილი, თითქოს კეზერაშვილმა გაყიდა ,,გალფის“ მფლობელი ოფშორული კომპანიის წილი, მაგრამ ამის რაიმე დამატასტურებელი დოკუმენტი არ გამოუქვეყნებიათ, ხოლო კეზერაშვილის სიტყვაზე ნდობა არარსებულია.

-კონკრეტული მაგალითები შეგიძლიათ მოიყვანოთ, ხელოვნურად როგორ მოხდა საწვავის ფასების ზრდა?

-მაგალითად 2008 წელს 5-დან 20 თეთრამდე ფასნამატით ყიდიდნენ საწვავს. დღეს 70-80 თეთრიანი ფასნამატით ყიდიან.

-მკითხველისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, როგორ ხდება ასეთი ფასნამატით საწვავის გაყიდვა და თუ პასუხისმგებელი ხელისუფლებაა, რატომ არ რეგულირდება?

-2012 წლის მაისამდე სისხლის სამართლის დანაშაული იყო შეთანხმებულად მაღალი ფასები. წინა ხელისუფლებამ გააუქმა ეს მუხლი, ანუ დააკანონა ხალხის ძარცვა. 2014 წლის მარტში პარლამენტმა საკმაოდ კარგი ცვლილებები შეიტანა კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში, აპრილში შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო, რომლის უშუალო ფუნქციაა ამ კანონის მოთხოვნების დაცვა. ნოემბრიდან საწვავის ბაზრის მოკვლევა დაიწყო სააგენტომ. იმედი მაქვს ობიექტურ შედეგს დადებენ და დააჯარიმებენ ოლიგოპოლისტ კომპანიებს. კანონდარღვევები ისე აშკარაა, რომ სააგენტოს არ უნდა გაუჭირდეს ობიექტური შედეგის დადება.

-თქვენ ფაქტობრივად ბრალდებას უყენებთ კონკრეტულ ადამიანებს, დაინტერესდა თუ არა ამ საკითხით პროკურატურა? -რომელ ბრალდებას გულისხმობთ?

-2012 წლის მაისამდე სისხლის სამართლის დანაშაული ახსენეთ?

-კი და ამ საკითხებზე პროკურატურაში და სასამართლოებშიც არის საქმე.

-თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასების დარეგულირება? როგორია თქვენი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით?

-ყველა დამნაშავე კომპანიის მფლობელი უნდა დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით. სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩამდენი პირები უნდა მიეცნენ პასუხისგებაში. წართმეული ქონება უნდა დაუბრუნდეს მფლობელებს. ოლიგოპოლისტმა კომპანიებმა მომხმარებლებს უნდა აუნაზღაურონ მიყენებული ზიანი. ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს კონკურენციის განვითარებას.

ავტორი:მარიამ ქობულია

პარიზის ცენტრალურ მოედანზე, საფრანგეთის მოქალაქეები ტერორიზმს აპროტესტებენ ლოზუნგით: ,,არ გვეშინია” . შეგახსენებთ, ჟურნალ Charlie Hebdo-ს რედაქციაში შეიარაღებული თავდამსხმელების შეჭრის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაშავდა. გარდაცვლილთა შორის ორი პოლიციელია. სატირულმა ჟურნალმა “ტვიტერზე” ბოლოს “ისლამური სახელმწიფოს” ლიდერის, აბუ ბაკრ ალ-ბაღდადის კარიკატურა გამოაქვეყნა. 

10904328_782200198527375_1190794399_n

pariz 111

10922074_782203925193669_1840176586_n

 

 


მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება  ,,რეფორმატორების” ლიდერი  , ნაძალადევის გამგეობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერს ეხმაურება.

,,როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაშია მითითებული, კუბოების შეძენა ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებული გარდაცვლილი მოქალაქეებისთვის ხდება.

მინდა მივმართო ხელისუფლებას, მათ შორის დედაქალაქის მერს, რომ ვიდრე ცოცხალი ადამიანებისათვის კუბოების შეძენაზე ფიქრობს მისი გამგებლები, უმჯობესია იფიქრონ უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების მიზნით სათანადო პირობების (სპეციალური პროგრამები) შესაქმნელად და ცალკეულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარებითაც შეიძლება არსებითად შეჭირვებული ოჯახების მხარდაჭერა.

,,ქართული ოცნება” არაფრით არ განსხვავდება ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისაგან”, ისინიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში აქტიურად ხარჯავდნენ ფულს ერთჯერადი მათხოვრული დოტაციებით მოსახლეობის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად”- ნათქვამია განცხადებაში.