მთავარი სამართალი შსს მაისის თვის და იანვარ-მაისის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს

შსს მაისის თვის და იანვარ-მაისის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს

0 778

შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაისის თვის და იანვარ-მაისის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაისის თვის და იანვარ-მაისის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს. აღნიშნული სტატისტიკა ასახავს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მონაცემებს, რომელიც მოიცავს საქართველოში არსებულ იმ სამინისტროების სტრუქტურაში შემავალ დანაყოფებს, რომლებიც თავიანთი ქვემდებარეობის მიხედვით აწარმოებენ გამოძიებას სისხლის სამართლის საქმეებზე, კერძოდ: შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მთავარი პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო.
2015 წლის მაისი
საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყება
2015 წლის მაისის თვეში საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ რეგისტრირებულია 3179 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 1360 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 42.78%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -7.48%.
2015 წლის მაისი
შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით
2015 წლის მაისის თვეში შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით რეგისტრირებულია 2094 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 1192 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 56.92%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -6.93%.
საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყება
2015 წლის იანვარ- მაისი
2015 წლის იანვარ-მაისის თვეებში საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ რეგისტრირებულია 14711 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 7914 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 53.8%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -11.78%.
შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით
2015 წლის იანვარ-მაისი
2015 წლის იანვარ-მაისის თვეებში შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით რეგისტრირებულია 10244 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 6680 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 65.21%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -14.01%.

კომენტარი არ არის

დატოვეთ კომენტარი